De taal-leeuw

De taal-leeuw

Binnen ons onderwijs leggen wij de nadruk op woordenschat en begrijpend lezen. Een uitgebreide woordenschat leidt tot beter tekstbegrip. Om de woordenschat van onze kinderen te verhogen maken we gebruik van het programma “Met Woorden In De Weer”.

Woorden staan niet alleen voor taal maar ook voor kennis. Er is een directe relatie tussen woordkennis en schoolsucces: kinderen met een goede woordenschat scoren beter in het onderwijs!De Vier Leeuwen werkt samen met de bibliotheek en doen mee aan het Nationale voorleesontbijt, de Voorleeswedstrijd, de Nationale gedichtendag, de Voorleesjury en de Kinderboekenweek.. We zijn ons er van bewust dat een goede taalontwikkeling de basis vormt voor verbetering van heel het onderwijs. Wij benutten alle kansen om taal (=kennis) te verwerven en kijken met een brede blik naar taal.

Terug

Goudseweg 15

3031 XH Rotterdam

010-4126573

info@nullvierleeuwen.nl