De talent-leeuw

De talent-leeuw

Om talenten van onze leerlingen te ontdekken en verder  te ontwikkelen, krijgen de kinderen naast de reguliere vakken zoals taal, rekenen en wereldoriëntatie, extra vakken. Wij zien dit als een belangrijk middel om kinderen te ondersteunen in hun ontwikkeling en hun leerresultaten te verbeteren.

De extra vakken zijn: Engels, ICT, sport en dans. Deze lessen worden gegeven door vakdocenten. De lessen sluiten aan bij de belevingswereld en de beginsituatie van onze leerlingen.  


Terug

Goudseweg 15

3031 XH Rotterdam

010-4126573

info@nullvierleeuwen.nl