Groepen

Peutergroep

In de peutergroep werken juf Yamina, en juf Tanja. De peutergroep bestaat uit 2 groepen: de Welpjes en de Leeuwtjes. Het is de bedoeling dat wij vier dagdelen per week naar school komen. Net als in de kleutergroepen werken wij ook met de taalmethode &lsq...

Lees verder

Groep 1/2

De Vier Leeuwen heeft 2 kleutergroepen. Deze groepen zijn heterogeen samengesteld dat wil zeggen dat in elke groep jongste- en oudste kleuters zitten. Dit is een bewuste keuze omdat de kleuters op deze manier veel van elkaar kunnen leren. In groep 1-2 A ...

Lees verder

Groep 3

  Groep 3 In deze groep geeft juf Sylvia Rintjema les. Dit leren de kinderen in groep 3: Lezen/spelling/begrijpend lezen. Een groot deel van de tijd besteden wij in groep 3 aan lezen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen. Wij werken ...

Lees verder

Groep 4

Groep 4 Voor groep 4 staat juf Malti. Dit leren de kinderen onder andere in groep 4: Taal Voor taal gebruiken we de methode ‘Taal Actief’. We staan stil bij diverse thema’s zoals vriendschap, vakantie, mijn school, kalender, dierenm...

Lees verder

Groep 5

Groep 5 In deze groep staat meester Jim en juf Zeynep voor de klas.  Naast de vakken in de klas hebben de leerlingen ook vakken van andere leerkrachten zoals gym, muziek/dans, Engels, computerles en om de week schoolzwemmen. Een aantal belangrijke...

Lees verder

Groep 6

De Vier Leeuwen heeft één groep 6. In groep 6 werkt meester Alex. Dit leren de kinderen van groep 6. Naast de vakken rekenen, taal en wereldoriëntatie, krijgen de kinderen één keer in de twee weken een uur zwemles....

Lees verder

Groep 7

De Vier Leeuwen heeft één groep 7. In groep 7 staat Meester Jim en juf Lima voor de klas. Dit leren de kinderen van groep 7. Rekenen Wij oefenen met breuken en werken met het metriek stelsel (meters/grammen/inhoud enz.).  Daarnaast r...

Lees verder

Groep 8

Groep 8 Meester Mildo geeft groep 8 les. Dit is het laatste jaar van uw kind op de basisschool. Na acht jaar op De Vier Leeuwen is uw kind goed voorbereid op het voorgezet onderwijs. Dit leren de kinderen in groep 8. Rekenen We werken verder met het met...

Lees verder