Groepen

Groep 8

Groep 8

Meester Mildo geeft groep 8 les.

Dit is het laatste jaar van uw kind op de basisschool. Na acht jaar op De Vier Leeuwen is uw kind goed voorbereid op het voorgezet onderwijs.
Dit leren de kinderen in groep 8.
Rekenen
We werken verder met het metriek stelsel en het toepassen daarvan. We leren rekenen met breuken, procenten en kommagetallen en de relatie daartussen. Verder wordt er veel aandacht besteed aan grafieken en tabellen en het interpreteren van de gegevens daaruit. Ook inzichtelijk rekenen is een belangrijk onderdeel van ons rekenonderwijs.

Taal
Taal bevat ook (uiteraard) verschillende onderdelen. We oefenen met ontleden en woordsoorten (grammatica). Daar doen we veel extra oefeningen mee. Zo doen we dat ook met werkwoordspelling. Aangezien we het aanbod in de methode te karig vinden, hebben we extra oefeningen gemaakt. We oefenen met een goede zinsbouw en interpunctie (punten, komma’s, enz.). Daarnaast leren we bij de taallessen veel verschillende woorden (er is ook een extra woordenschatprogramma en ‘Woorden in de weer’; ook is er een schrift voor extra woordenschat) en we schrijven verhalen. Ieder jaar moeten de kinderen op de computer werkstukken maken en spreekbeurten voorbereiden. Dit gebeurt voornamelijk in de ICT-lessen, die we twee keer week hebben van een vakdocent.

Begrijpend lezen
Hierbij werken we met het programma Nieuwsbegrip XL. De leerlingen leren verschillende strategieën om een tekst te kunnen lezen en te begrijpen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van actuele teksten uit het laatste nieuws om kinderen te motiveren en te informeren. Daarnaast breiden we het programma voor begrijpend lezen uit met extra lessen en toetsen.

Lezen
Naast de methode Estafette lezen, waar we twee keer in de week mee oefenen, lezen we iedere dag een kwartier in de klas. De kinderen mogen zelf digitaal bibliotheekboeken bestellen (lenen) bij de ‘Bieb op school’ en kunnen zo de nieuwste boeken en strips lezen die ze zelf gekozen hebben. Dit kan proza, poëzie, een leesboek of een informatief boek zijn. Door veel te lezen in verschillende soorten boeken leren we veel over de wereld en leren de kinderen veel nieuwe woorden. Natuurlijk praten we ook over de verschillende boeken die gelezen worden in de klas.

Naast de bovenstaande vakken  krijgen de leerlingen Engels (van een ‘native speaker’-leerkracht), aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, schrijven, spelling, gymnastiek, handvaardigheid en muziek / dans. Lessen van de zaakvakken worden vaak verduidelijkt met lessen naar aanleiding van Klokhuislessen; dus Klokhuis kijken en daarna een vragenblad over deze uitzending maken.

ICT

Ieder jaar moeten de kinderen op de computer werkstukken maken en spreekbeurten voorbereiden. Dit gebeurt voornamelijk in de ICT-lessen, die we twee keer week hebben van een vakdocent. Daar leren de kinderen ook omgaan en werken met verschillende programma’s die op de computer aanwezig zijn, zoals: Word, Scratch, Scetch-up, Paint, Excel, Power Point en nog veel meer programma’s en toepassingen daarvan. Hierbij mag ‘Mediawijsheid’ niet ontbreken en dat doet hat ook niet. In verscheidene lessen wordt kinderen duidelijk gemaakt wat wel en niet te doen op internet en sociale media. Dit alles om kinderen goed voor te bereiden op de digitale toekomst.

HUISWERK

De kinderen krijgen iedere vrijdag huiswerk mee. Thuis kunnen ze zo extra oefenen met onderdelen die ze nog lastig vinden. Kinderen krijgen huiswerk mee dat op hun behoeften is geënt. Niet elk kind krijgt hetzelfde huiswerk mee; het is vaak gedifferentieerd. Welke stof moet een kind nog even extra oefenen? Daar wordt naar gekeken; niet de kwantiteit maar de kwaliteit!

In februari vinden de adviesgesprekken plaats en kunt u uw kind aanmelden bij het voortgezet onderwijs. In april nemen de leerlingen deel aan de CITO eindtoets. 

We sluiten de basisschoolperiode af met een eindmusical en …….. als er ruim voldoende aanmeldingen zijn,  een gezellige werkweek!!

 

Terug