Groep 8

De Vier Leeuwen heeft één groep 8.

In groep 8 werkt meester Mildo.

Dit leren de kinderen van groep 8.

Dit is het laatste jaar van uw kind op de basisschool. Na acht jaar De Vier Leeuwen is uw kind goed voorbereid op het voorgezet onderwijs.

Rekenen
We werken verder met het metriek stelsel, breuken en procenten, grafieken en tabellen, grote getallen, kommagetallen en tijd.

Taal
Taal bevat verschillende onderdelen. We oefenen met ontleden, oefenen met een goede zinsopbouw en interpunctie (punten, komma’s, enz.). Daarnaast leren we bij de taallessen veel verschillende woorden en schrijven we verhalen, werkstukken en brieven.

Begrijpend lezen
Hierbij werken we met het programma Nieuwsbegrip XL. De leerlingen leren verschillende strategieën om een tekst te kunnen lezen en te begrijpen. Hierbij wordt gebruik gemaakt van actuele teksten uit het laatste nieuws.

Lezen
Naast de methode Estafette lezen, waar we twee keer in de week mee oefenen, lezen we iedere dag een kwartier in de klas. De kinderen mogen zelf bibliotheekboeken bestellen en kunnen zo de nieuwste boeken en strips lezen die ze zelf gekozen hebben. Dit kan proza zijn, poëzie of een informatief boek. Door veel te lezen in verschillende soorten boeken leren we veel over de wereld en leren de kinderen veel nieuwe woorden. Natuurlijk praten we ook over de verschillende boeken die gelezen worden in de klas.

Naast de bovenstaande vakken  krijgen de leerlingen Engels, aardrijkskunde, geschiedenis, natuur en techniek, schrijven, spelling, gymnastiek, handvaardigheid en muziek.

De kinderen krijgen iedere vrijdag huiswerk mee. Thuis kunnen ze zo extra oefenen met onderdelen die ze nog lastig vinden. Thuis kunnen ze ook achter de computer oefenen met het programma ‘muiswerk’. In maart vinden de  adviesgesprekken plaats en kunt u uw kind aanmelden bij het voortgezet onderwijs. In april nemen de leerlingen deel aan de CITO eindtoets. 

We sluiten de basisschoolperiode af met een eindmusical en een gezellige werkweek.

 

 

Terug

Goudseweg 15

3031 XH Rotterdam

010-4126573