Groepen

Groep 7

De Vier Leeuwen heeft één groep 7.

In groep 7 staat Meester Jim en juf Lima voor de klas.

Dit leren de kinderen van groep 7.

Rekenen
Wij oefenen met breuken en werken met het metriek stelsel (meters/grammen/inhoud enz.).  Daarnaast rekenen we met grote getallen en besteden we aandacht aan tijd.

Taal
De woordenschat wordt verder uitgebreid met 20 woorden per week. We besteden veel tijd aan werkwoordspelling en het ontleden van zinnen. Tijdens het schrijven van allerlei soorten verhalen passen de kinderen het geleerde toe.

Lezen
We maken gebruik van de methode Estafette lezen en daarnaast lezen de kinderen iedere dag een kwartier vrij in tijdschriften, leesboeken en informatieve boeken.

Geschiedenis
Tijdens de geschiedenislessen leren we over de Germaanse volkeren, Karel de Grote, de Zilvervloot, Willem van Oranje en de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

Aardrijkskunde
We leren veel over de aarde, het klimaat, de industrie, de energie, vluchtelingen en natuurlijk leren we de topografie van Europa.

Verder krijgen de kinderen Engelse les, gym, schrijfles en spelling.
Alle kinderen geven dit jaar een spreekbeurt en houden een boekbespreking.

 

Terug