Groepen

Groep 6

De Vier Leeuwen heeft één groep 6.

In groep 6 werkt meester Alex.

Dit leren de kinderen van groep 6.

Naast de vakken rekenen, taal en wereldoriëntatie, krijgen de kinderen één keer in de twee weken een uur zwemles.
Daarnaast hebben we nog twee keer per week gymles van meester Remon.

Ook hebben we twee keer per week computerles. Eén keer les over het computergebruik en één keer doen we spelling- en woordenschatlessen op de computer.

Eens per jaar houden de kinderen een spreekbeurt en maken ze een werkstuk. Voor een deel bereiden ze dit voor op school en voor een deel thuis.

Tijdens de lessen wereldoriëntatie maken we gebruik van Klokhuisuitzendingen van de NOT waar ook lesbladen en vragenbladen bij horen.

Om de kinderen te stimuleren zich aan de regels te houden, maken we gebruik van   ‘classdojo’. Houdt een kind zich aan de regel die centraal staat dan kan het een punt (dojo) verdienen. Op het digibord is dat zichtbaar. Aan het eind van week wordt gekeken wie de meeste punten heeft behaald en als eerste de keuze heeft om iets leuks te doen.

De kinderen krijgen iedere vrijdag huiswerk mee. Het huiswerk kan voor de hele klas gelden, maar kan ook specifiek op de problemen van een kind gericht zijn (extra oefening). Sommige kinderen krijgen juist moeilijker werk mee om ze extra uit te dagen.

De ouders worden wekelijks geïnformeerd over de prestaties van hun kind d.m.v. huiswerkbladen. Op deze bladen staat het huiswerk voor de komende week, maar ook de toetsresultaten en andere cijfers van de afgelopen tijd met eventuele algemene opmerkingen over het kind.

 

Terug