Groep 5

Groep 5

In deze groep staat juf Lima voor de klas. 

Naast de vakken in de klas hebben de leerlingen ook vakken van andere leerkrachten zoals gym, muziek/dans, Engels, computerles en om de week schoolzwemmen.

Een aantal belangrijke vakken waar wij in de klas aan werken:

Rekenen
Voor dit vak maken wij gebruik van de methode Wereld in getallen.

In groep 4 hebben de kinderen de ‘makkelijke’ tafels geleerd, in groep 5 komt de rest aan de beurt: de tafels van 6, 7, 8 en 9. Aan het einde van groep 5 moeten de kinderen alle tafels geautomatiseerd kennen. Geautomatiseerd betekent dat hij/zij meteen het antwoord moet geven op een som en niet eerst nog moet nadenken over de uitkomst.

De kinderen gaan aan de slag met getallen tot de 1000, en later ook tot 10.000. Ze leren ook tellen met sprongen, bijvoorbeeld met twee- en tientallen. Iets anders wat ze leren is de positie van getallen. Ook leren ze met de grote getallen tot de 1000 optellen en aftrekken. Ze leren daarnaast aanvullen tot of afhalen van een honderdtal.

Taal en spelling
Voor deze vakken maken wij gebruik van de methode Taal Actief.

De kinderen gaan op steeds meer manieren met taal aan de slag en maken in deze groep ook al kennis met grammatica: werkwoorden, bijvoeglijke en zelfstandige naamwoorden.

Begrijpend lezen
Woorden en zinnen kunnen lezen is één ding, maar begrijpen wat er staat is iets heel anders. In groep 4 is al gestart met begrijpend lezen, in groep 5 en 6 (en de groepen hierna) wordt hieraan ook veel tijd besteed.  Begrijpen wat je leest is de sleutel tot kennis die schriftelijk is vastgelegd.

We leren hoe we moeten leren en we werken aan het vergroten van de zelfstandigheid. Daarbij wordt er veel aandacht besteed aan vaardigheden om goed te kunnen samenwerken.

Aardrijkskunde/ geschiedenis/ natuur en techniek:
Hiervoor gebruiken wij de methode Argus Clou.

In groep 5 leren kinderen wat aardrijkskunde is: de ruimte om je heen. In dit jaar leren wij ook kaartlezen en een legenda te gebruiken. Dit is ter voorbereiding op topografie, wat ze later in dit jaar krijgen. Er wordt ook aandacht besteed aan verschillende landschappen.
In groep 5 leren wij met geschiedenis ook wat tijd eigenlijk is. Dit gaat langzaam over naar het begin van een leven en er wordt een klein beginnetje gemaakt met de tijd van ridders en kastelen.
Bij biologie komen onderwerpen over de seizoenen en planten en dieren om je heen, aan bod. Het techniekgedeelte bestaat uit kennismaking met elektriciteit door middel van elektrische apparaten. Dit alles op een heel eenvoudige, goed te behappen manier.

Technisch lezen:
De school werkt met de leesmethode Estafette.

In groep 5 zijn de kinderen actief bezig met technisch lezen (Avi-lezen)
Dit wordt gedaan door middel van zelfstandig lezen ( 5 keer per week minstens 15 min) klassikaal lezen en elke dag het flitsen van woorden op het digibord. Om elkaar te helpen met technisch lezen werken wij met de methode Estafette. Met deze methode werken wij in groepjes op het leesniveau van het kind.
Zwakke lezers lezen gemiddeld twee keer per week met juf Christa om extra te oefenen. Sterke lezers lezen op een hoger Avi-niveau.
Op school hebben wij een schoolbibliotheek waar leerlingen een boek kunnen lenen en ruilen. In de schoolbibliotheek hebben wij niet alleen leesboeken maar ook informatieve boeken.

Alle leerlingen krijgen op vrijdag huiswerk mee. De vrijdag daarna leveren de leerlingen het huiswerk in met een handtekening van hun ouders. Wij vragen om een handtekening van de ouders omdat wij het belangrijk vinden dat ouders weten hoe het kind de afgelopen week heeft gewerkt en welke cijfers hij of zij heeft gehaald.

 

Terug

Goudseweg 15

3031 XH Rotterdam

010-4126573

info@nullvierleeuwen.nl