Groepen

Groep 3

 

Groep 3

In deze groep geeft juf Sylvia Rintjema les.

Dit leren de kinderen in groep 3:

Lezen/spelling/begrijpend lezen. Een groot deel van de tijd besteden wij in groep 3 aan lezen, spelling, woordenschat en begrijpend lezen.

Wij werken bij het leren lezen met de allernieuwste methode van Veilig leren lezen, de
‘’KIM versie’’ In deze methode gaan technisch leren lezen en spellen in de eerste 6 kernen gelijk op. Een letter wordt eerst verkend. Daarna wordt de klanktekenkoppeling systematisch geautomatiseerd door niet alleen het lezen van betekenisvolle woorden, zinnen en teksten maar ook via spelling. Vanaf kern 7 ligt het accent op verschillende woordtypen.

De methode differentieert op 3 niveaus. Leerlingen die al kunnen lezen bij de start van groep 3 werken met eigen (moeilijkere) lesstof, het zonwerk. Leerlingen die zich het lezen sneller eigen maken dan de standaard groep kunnen gedurende het schooljaar overstappen naar deze lesstof. Deze lesstof sluit in onderwerp aan bij het werk van de standaardgroep.

Aan het begin van het schooljaar besteden wij veel aandacht aan het begrijpend luisteren, de voorloper van begrijpend lezen. In de loop van het schooljaar verschuift dit naar begrijpend lezen. Wij leren de kinderen verschillende strategieën om teksten te kunnen analyseren en de vragen te kunnen begrijpen en beantwoorden.

Alle leerlingen krijgen een inlogcode om thuis te oefenen op de computer of laptop met de huiswerkversie van deze methode. Ook krijgen de kinderen leeswerk in de vorm van leesbladen mee om te oefenen.

Meer informatie over deze lees methode kunt u vinden op Zwijsen.

Woordenschat Wij besteden veel aandacht aan woordenschat. Naast de bovengenoemde methode gebruiken wij Logo 3000. Ook hiervan is een thuisoefen versie beschikbaar.

Rekenen Wij werken met de methode Wereld in getallen.

Getalrelaties en getalbegrip. Wij besteden veel aandacht aan tellen, splitsen (het splitsen van een getal in twee delen), getalbetekenis (bijvoorbeeld telefoonnummers en huisnummers), verdubbelen en halveren. Ook maken de kinderen voor het eerst kennis met cijfer- en rekensymbolen en de telrij tot 100.

Optellen en aftrekken. Naast getalrelaties en getalbegrip leren de kinderen ook rekenen tot en met 20. Kinderen maken daarbij gebruik van hun vingers, het rekenrek en geld. De kinderen maken voor het eerst kennis met het plus- en het minteken

Vermenigvuldigen. In groep 3 wordt er ook een begin met vermenigvuldigen gemaakt. De kinderen krijgen vragen als ‘Welke groepjes zie je?’ en 'Hoeveel groepjes?'.

Overige leerlijnen. De kinderen leren de basis van het klokkijken (hele en halve uren) en ze doen ervaring op met meten en meetkunde. Bij meten wordt de lengte van bijvoorbeeld potloden opgemeten met een kralenliniaal.

Bij meetkunde leren de kinderen bijvoorbeeld om halve voorwerpen heel te maken met behulp van een spiegel en blokkkenbouwsels na te bouwen en te beschrijven.

Het geldrekenen start met de introductie van de euromunten. In eerste instantie met de euromunten 1 euro en 2 euro. De kinderen bekijken hoe de munten eruit zien, en leren dat je 2 munten van één euro kunt inwisselen voor 1 munt van twee euro en andersom. Bedragen tot 10 euro tellen met munten van 1 en 2 euro en het betalen met deze munten komt uitgebreid aan bod. Vervolgens worden ook de biljetten van 5 euro, 10 euro en 20 euro geïntroduceerd. ‘Hoe betaal je?’, ‘Hoeveel krijgen ze terug?’, ‘Hoeveel euro tekort?’, ‘Hoeveel samen?’, ‘Kan het ook anders?’ , zijn steeds weer terugkerende vragen.

Materialen; De kinderen werken met concreet materiaal ; handen, eierdozen, fiches, geld, en met modellen zoals de splitsflat.

Schrijven Methode Pennenstreken In groep 3 is het schrijfprogramma het meest intensief met in het eerste half jaar vijf basislessen per week en in het tweede half jaar twee basislessen per week plus eventueel één extra oefenles. De kinderen ontdekken de kleine letters, leestekens, cijfers en het verbonden- en blokschrift. De aanpak van Pennenstreken is naadloos gekoppeld aan Veilig leren lezen kim-versie

Wereldoriëntatie Voor aardrijkskunde, geschiedenis en natuur & techniek maken wij gebruik van de methode “ Argus Clou”. Aan de hand van ontdekvragen, kijkplaten, verhalen en opdrachten daagt professor Argus Clou de kinderen uit op ontdekking te gaan.

In groep 3 krijgen de kinderen verder: ICT lessen en Engelse les van een native speaker.
De kinderen krijgen in blokuren muziekles en dansles. Natuurlijk krijgen de kinderen ook gymles en besteden wij aandacht aan de creatieve vakken.

 

 

 

Terug