Groep 1/2

De Vier Leeuwen heeft 2 kleutergroepen. Deze groepen zijn heterogeen samengesteld dat wil zeggen dat in elke groep jongste- en oudste kleuters zitten. Dit is een bewuste keuze omdat de kleuters op deze manier veel van elkaar kunnen leren.

In groep 1-2 A werkt juffrouw Esther en  juffrouw Adisa en groep 1-2 B werken juffrouw Joke en juffouw Nicole.

Dit leren de kinderen van groep 1-2.
In de kleutergroepen werken we met het programma Kleuterplein. Dit programma is vooral gericht op rekenen en taal. Door het schooljaar heen werken we vanuit acht thema’s.
Wij maken gebruik van verschillende ontwikkelingsmaterialen en van een touchbord waarop de kinderen allerlei taal- en rekenspelletjes kunnen doen.


Naast taal en rekenen krijgen de kinderen twee keer in de week gymles van meester Bas, onze  gymleerkracht. Op de andere dagen zorgen juffrouw Esther en juffrouw Joke voor de bewegingslessen.
Iedere dinsdag krijgen de kinderen Engelse les van een vakleerkracht. Spelenderwijs leren zij Engels begrijpen en spreken.

Iedere dag wordt er gezongen met onze kleuters en één keer in de week krijgen de kinderen zangles van juffrouw Daphne, onze zangdocent. En wordt er dansles gegeven door meester Etiënne 
Ook wordt er elke week een les gegeven die betrekking heeft op de sociaal emotionele ontwikkeling, hier leren de kinderen hoe zij zich prettig kunnen voelen en hoe je met elkaar omgaat.
Wij betrekken de ouders bij het onderwijs van hun kind. Iedere week krijgen de kinderen ‘huiswerk’ mee zodat de ouders op de hoogte zijn wat we aanbieden en thuis hun kind extra kunnen ondersteunen.
In een kleuterklas lijkt het of kleuters alleen maar spelen, maar zij zijn lerend aan het spelen en spelend aan het leren om goed voorbereid door te stromen naar groep 3.

Praktische informatie groep 1-2
Het is handig om voor de gymles makkelijke gymschoenen aan te schaffen voor uw kind aangezien ze zichzelf aan- en uitkleden. Als gymkleding kunt u een t-shirt en een kort broekje meegeven. 

Voor vragen kunt u altijd bij ons terecht en maken we graag een afspraak met u.

 

 

Terug

Goudseweg 15

3031 XH Rotterdam

010-4126573

info@nullvierleeuwen.nl