Ouderkamer

Ouderkamer

In onze ouderkamer worden wekelijks activiteiten georganiseerd, waaraan u als ouder kunt deelnemen. De activiteiten worden begeleid door onze medewerker ouderbetrokkenheid: Christa v Leeuwen...

Lees verder

Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad van de Vier Leeuwen bestaat uit vier vaste leden, twee personeelsleden en twee ouders De huidige MR leden zijn: Xris Oyo Merel de Bloeme Mildo ten Oever Ineke Slagter Bij belangrijke besluiten van de directie is het nodig...

Lees verder

Overblijven

Overblijven

De school werkt met een continurooster, op alle dagen behalve de woensdag zijn de kinderen van 8.30 uur tot 15. 00 uur op school.  Op woensdag is de eindtijd 13. 00 uur.   ...

Lees verder

Protocollen

Privacyverklaring Stichting BOOR

Lees verder