Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad van de Vier Leeuwen bestaat uit vier vaste leden, twee personeelsleden en twee ouders

De huidige MR leden zijn:

  • Xris Oyo
  • Merel de Bloeme
  • Mildo ten Oever
  • Ineke Slagter

Bij belangrijke besluiten van de directie is het nodig dat de MR ermee instemt. Bijvoorbeeld bij een aanpassing van het schoolplan of de schooltijden. Bij andere besluiten moet de directie de MR om advies vragen. Bijvoorbeeld over de besteding van het geld of de aanstelling van personeel. De MR heeft ook initiatiefrecht. Op elk moment mag de MR zaken ter discussie stellen of ongevraagd advies uitbrengen aan de directie. Het uitgangspunt is altijd dat de directie en de MR zo goed mogelijk samenwerken in het belang van de school. De MR behandelt geen individuele zaken, maar alleen onderwerpen die de hele school aangaan.

De MR heeft een eigen emailadres mr@vierleeuwen.nl waarvan u gebruik kunt maken bij vragen of ideeën..

Terug