Medezeggenschapsraad

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad van de Vier Leeuwen bestaat uit vier vaste leden, twee personeelsleden en twee ouders

De huidige MR leden zijn:

  • Dinnur Korkmaz
  • Ilhame Agzenay
  • Alex Leerentvelt
  • Hilal Yildiz

Iedere school hoort een medezeggenschapsraad (mr) te hebben. Via de mr van de school hebben ouders, medewerkers en, in het voortgezet onderwijs, leerlingen invloed op het schoolbeleid. Het overleg met de medezeggenschapsraad wordt voor het bevoegd gezag gevoerd door de schoolleider. De mr praat met het schoolbestuur over onder meer de begroting van de school, het schoolplan, de veiligheid binnen de school en op het schoolplein en de taakverdeling van het personeel. De mr van onze school heeft 4leden en vergadert 6 keer per jaar. Als ouder bent u van harte welkom om deze openbare vergaderingen bij te wonen.

U kunt de mr ook mailen 

mr@vierleeuwen.nl

 

Terug

Goudseweg 15

3031 XH Rotterdam

010-4126573

info@nullvierleeuwen.nl