Ouderkamer

Ouderkamer

In onze ouderkamer worden wekelijks activiteiten georganiseerd, waaraan u als ouder kunt deelnemen. De activiteiten worden begeleid door onze medewerker ouderbetrokkenheid: Christa v Leeuwen

Terug

Goudseweg 15

3031 XH Rotterdam

010-4126573