Ons onderwijs

Ons onderwijs

De Vier Leeuwen is een openbare basisschool.
Op onze school is iedereen welkom.
Wij geven les aan kinderen afkomstig uit meer dan 25 verschillende landen.
En daar zijn wij trots op.
Ons doel is dat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen in een veilige en plezierige leeromgeving.

Onze missie is een kwaliteitsschool te zijn en te blijven!
Wij vinden het belangrijk dat onze school een veilige leeromgeving is.
Daarvoor hebben wij schoolregels opgesteld.
Met vaste regels weet iedereen wat wel en niet kan.

Elke leerling is anders. Daarom besteden wij veel aandacht aan de individuele, creatieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van uw kind.

Ruime aandacht wordt besteed aan de leervakken, waarbij de verschillen tussen de kinderen worden geaccepteerd.
In iedere groep wordt het taakbewustzijn ontwikkeld.

Basisschool De Vier Leeuwen valt onder het Bestuur
Openbaar Onderwijs Rotterdam.

Terug

Goudseweg 15

3031 XH Rotterdam

010-4126573

info@nullvierleeuwen.nl