Home

De Vier Leeuwen: De beste start voor jouw toekomst!

Obs. de Vier Leeuwen is een goede basisschool in het hart van Rubroek/ Crooswijk.  De school is openbaar, iedereen is welkom. Het doel van de Vier Leeuwen: Maximale prestaties door een optimale ontwikkeling voor ieder kind. 

Wij zijn er trots op dat de school de afgelopen vijf jaar mooie eindcito resultaten heeft behaald met een gemiddelde van ruim 536! 

De Vier Leeuwen biedt naast de basisvakken extra lessen aan om de kinderen de kans te geven hun talenten te ontwikkelen en zich zo goed mogelijk voor te bereiden op het voortgezet onderwijs.  

de 4 leeuwen

De school werkt met een continurooster, op alle dagen behalve de woensdag zijn de kinderen van 8.30 uur tot 15. 00 uur op school.  Op woensdag is de eindtijd 12.15 uur.

Alle dagen kunnen de kinderen vanaf 8.20 uur naar binnen. 
Obs. de Vier Leeuwen:  samen leren, samen werken, samen spelen in een veilige, gezonde en plezierige leeromgeving! 

 Wilt u meer weten?

U bent van harte welkom. Maak vrijblijvend een afspraak met de school via email: info@vierleeuwen.nl Of kijk op onze Contactpagina